Nytårskoncert med Etatsorkesteret Festlig nytårskoncert med Etatsorkesteret og Philippa Cold Dirigent: Niels Borksand

Nytårskoncert med Etatsorkesteret

Festlig nytårskoncert med Etatsorkesteret og Philippa Cold
Dirigent: Niels Borksand